Кариери

   В Лагуна Лукс разбираме, че зад успешната ни работа стои мотивацията и ангажираността на нашите служители.
   Регулярно компанията организира за своите служители специализирани обучения за придобиване на правоспособност или за повишаване на компетенциите и професионалните им умения. Обучения се организират, както за мениджърския състав, така и за техническите и изпълнителски кадри като необходима предпоставка за тяхното кариерно развитие и усвояване на нови знания, отговарящи на динамиката на развитие на строителния сектор.

Назад